ಮಯೂರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ-ಪೋಟೊಗ್ಯಾಲರಿ

ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಯೂರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆಯ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಮಯೂರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೋರುವ ನಾಮಫಲಕಗಳು
 (ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಯೂರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆಯ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉಧ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ.
 (ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಲಿಕಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ.
 (ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
ಕುಂ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾ. ಡಿಸೋಜಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ.
 (ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
ಮಯೂರ ಅಕ್ಷರವೀರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ವಿಜೇತರ ಆಯ್ಕೆ.
 (ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ.
 (ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಮಯೂರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು
(ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ.
 (ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
ಮಯೂರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
 (ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿದೆಡೆ ನಡೆದ “ಮಯೂರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ”ಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆ.
 (ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)