ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ.ಸ.ಅ.ಪ್ರ

ಎಂ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್  ವರದಿ ಮಾಡಿದ  ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ “ತಾಳಗುಂದ” ಕುರಿತಾದ ಲೇಖನ
Report about Talagunda by M Naveen Kumar
ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ “ತಾಳಗುಂದ” ಕುರಿತಾದ ವರದಿ( ಲೇಖನ:- ಎಂ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್  ).
Reporta about Talagunda by M Naveen Kumar
“ತಾಳಗುಂದ” ಕನ್ನಡದ  ಪ್ರಥಮ  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ವರದಿ:- ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್)
Report about Talagunda by Kiran Kumar
ಕನ್ನಡದ  ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ  ವಿದ್ಯಾ  ಕೇಂದ್ರ  ತಾಳಗುಂದ (ವರದಿ:- ಕೃಷ್ಣರಾಜ್).
Report about Kannadas First university Talagunda
ಕ.ಸ.ಅ.ಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಳಿಗಾರ್  (ನಿವೃತ್ತ  ಕೆ.ಎ.ಎಸ್  ಅಧಿಕಾರಿ)
Prajavani report about escavation
ಎಂ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್  ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ “ತಾಳಗುಂದ” ಕುರಿತಾದ ಲೇಖನ.
Prajavani
“ತಾಳಗುಂದ” ಉತ್ಖನನ ನಡೆದಿದ್ದು
ಉತ್ಖನನದ ವರದಿ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಆಂಗ್ಲ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆ   ಡೆಕ್ಕನ್ಹೆರಾಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ
Deccan Herald
ಎಂ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು  ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ವರದಿ (ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವರದಿ).
Complaint againest escavation
ಸ.ಅ.ಪ್ರಾ  ಮತ್ತು  ವಾರ್ತಾ  ಇಲಾಖೆಯವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ.
Conference about Talagunda
ಕ.ಸ.ಅ.ಪ್ರಾ  ಮತ್ತು  ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ.
Conference about Talagunda
ಕ.ಸ.ಅ.ಪ್ರಾ  ಆಯೋಜಿಸಿದ   “ತಾಳಗುಂದ  ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ  ಕನ್ನಡದ  ಸಂಜೆ” ಚಿಂತನ-ಮಂಥನ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ
Conference in Talagunda with Sri H Baligar
ನಾಟಕಕಾರ ಶ್ರಿತಾಳಗುಂದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರು ತಾಳಗುಂದದ ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕರ ಸಂಘಕ್ಕಾಗಿ  ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಉಪನ್ಯಾಸ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾದ  ವರದಿ (ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ).
Lecture about Talagunda by Artist Mahadevappa
“ತಾಳಗುಂದ  ಉತ್ಸವ”ದ  ತಯಾರಿ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಎಂ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್  ರವರ ಸಂದರ್ಶನ ( ವರದಿ:-ಇ.ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜ್ ).
Report about Talagund Utsav preparation
ತಾಳಗುಂದ ಉತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ.
Talagunda Utsava opening
ತಾಳಗುಂದ ಉತ್ಸವ ಕರಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ  ವರದಿ.
Prajavani about Talgunda Utsava
ತಾಳಗುಂದ ಉತ್ಸವ ಕರಿತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ  ವರದಿ.
News about Talagunda Utsava in Kannadaprabha
ತಾಳಗುಂದ ಉತ್ಸವ ಕರಿತು ವಿಜಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವರದಿ.
Report about Talagund Utsava-Vijayavani
ಡಾ|| ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರ ತಾಳಗುಂದ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವರದಿ.
Sudha Murthy Visit in Prajavani
ಡಾ|| ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರ ತಾಳಗುಂದ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ವಿಜಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವರದಿ
Sudha Murthy Visit in Viajayavani
ಡಾ|| ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರ ತಾಳಗುಂದ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ವರದಿ.
Report about Sudha Murthy