ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ.ಸ.ಅ.ಪ್ರ

ಎಂ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್  ವರದಿ ಮಾಡಿದ  ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ “ತಾಳಗುಂದ” ಕುರಿತಾದ ಲೇಖನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ “ತಾಳಗುಂದ” ಕುರಿತಾದ ವರದಿ( ಲೇಖನ:- ಎಂ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್  ).
“ತಾಳಗುಂದ” ಕನ್ನಡದ  ಪ್ರಥಮ  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ವರದಿ:- ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್)
ಕನ್ನಡದ  ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ  ವಿದ್ಯಾ  ಕೇಂದ್ರ  ತಾಳಗುಂದ (ವರದಿ:- ಕೃಷ್ಣರಾಜ್).
ಕ.ಸ.ಅ.ಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಬಳಿಗಾರ್  (ನಿವೃತ್ತ  ಕೆ.ಎ.ಎಸ್  ಅಧಿಕಾರಿ)
ಎಂ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್  ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ “ತಾಳಗುಂದ” ಕುರಿತಾದ ಲೇಖನ.
“ತಾಳಗುಂದ” ಉತ್ಖನನ ನಡೆದಿದ್ದು
ಉತ್ಖನನದ ವರದಿ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಆಂಗ್ಲ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆ   ಡೆಕ್ಕನ್ಹೆರಾಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ
ಎಂ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು  ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ವರದಿ (ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವರದಿ).
ಸ.ಅ.ಪ್ರಾ  ಮತ್ತು  ವಾರ್ತಾ  ಇಲಾಖೆಯವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ.
ಕ.ಸ.ಅ.ಪ್ರಾ  ಮತ್ತು  ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ.
ಕ.ಸ.ಅ.ಪ್ರಾ  ಆಯೋಜಿಸಿದ   “ತಾಳಗುಂದ  ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ  ಕನ್ನಡದ  ಸಂಜೆ” ಚಿಂತನ-ಮಂಥನ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ
ನಾಟಕಕಾರ ಶ್ರಿತಾಳಗುಂದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರು ತಾಳಗುಂದದ ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕರ ಸಂಘಕ್ಕಾಗಿ  ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಉಪನ್ಯಾಸ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾದ  ವರದಿ (ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ).
“ತಾಳಗುಂದ  ಉತ್ಸವ”ದ  ತಯಾರಿ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಎಂ.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್  ರವರ ಸಂದರ್ಶನ ( ವರದಿ:-ಇ.ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜ್ ).
ತಾಳಗುಂದ ಉತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕುರಿತಾದ ವರದಿ.
ತಾಳಗುಂದ ಉತ್ಸವ ಕರಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ  ವರದಿ.
ತಾಳಗುಂದ ಉತ್ಸವ ಕರಿತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ  ವರದಿ.
ತಾಳಗುಂದ ಉತ್ಸವ ಕರಿತು ವಿಜಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವರದಿ.
ಡಾ|| ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರ ತಾಳಗುಂದ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವರದಿ.
ಡಾ|| ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರ ತಾಳಗುಂದ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ವಿಜಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ವರದಿ
ಡಾ|| ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರ ತಾಳಗುಂದ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ವರದಿ.